Chức năng nhiệm vụ

 Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông

      Khoa Công nghệ Xây dựng – Giao thông là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, được thành lập ngày 02/12/2022 theo quyết định số 1204/QĐ-TCCB trên cơ sở Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông (thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-ĐHCN ngày 28/03/2018).

      Khoa có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật xây dựng – giao thông góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình, giao thông theo hướng hiện đại, phát triển xanh, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước trong xu thế cuộc CMCN 4.0.

1. Tổ chức bộ máy

Ban chủ nhiệm Khoa:

– Chủ nhiệm khoa: GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Văn phòng Khoa:

     Các Bộ môn và Phòng thí nghiệm trực thuộc:

 • Bộ môn Kỹ thuật xây dựng
 • Bộ môn Thiết kế và quy hoạch xây dựng
 • Phòng thí nghiệm Kết cấu và vật liệu tiên tiến

2. Công tác đào tạo

       Khoa tổ chức đào tạo các chương trình đại học và sau đại học về công nghệ xây dựng giao thông.

Khoa thực hiện quản lý đào tạo và quản lý người học theo phân cấp của Trường ĐHCN.

3. Hoạt động khoa học công nghệ

      Khoa có nhóm nghiên cứu thu hút được nhiều tiến sĩ trẻ và các NCS, sinh viên của nhiều trường đại học trong nước và quốc tế tham gia, có nhiều kết quả nghiên cứu xuất sắc được công bố trên các tạp chí khoa học ISI có uy tín của quốc tế và đã được Giám đốc ĐHQGHN ký quyết định công nhận là nhóm nghiên cứu mạnh của ĐHQGHN.       

Các hướng đào tạo và nghiên cứu chính của Khoa gồm:

 • Vật liệu composite 3 pha có cấu trúc không gian 3Dm, 4Dm
 • Kết cấu và vật liệu nano-composite
 • Ổn định tĩnh và động lực học của các kết cấu tấm và vỏ composite chức năng FGM
 • Kết cấu composite có vết nứt
 • Các công trình và kết cấu composite chịu các tải trọng đặc biệt
 • Vật liệu composite áp điện và auxetic materials
 • Phát hiện và đánh giá khuyết tật trong cấu trúc bằng phương pháp siêu âm
 • Phương pháp siêu âm xác định đặc tính cơ học của vật liệu composite
 • Truyền sóng trong cấu trúc composite và nanocomposite
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong cơ kỹ thuật và xây dựng
 • Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong năng lượng xanh và năng lượng tái tạo
 • Các nghiên cứu cơ học định hướng ứng dụng, phục vụ thực tiễn
 • Nghiên cứu tính toán, thiết kế trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và xây dựng
 • Các vật liệu và kết cấu tiên tiến ứng dụng trong thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Công nghệ tiên tiến trong kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ xanh trong xây dựng
 • Công nghệ thiết kế và xây dựng các công trình đặc biệt
 • Thành phố thông minh; đô thị thông minh

4. Hoạt động hợp tác – đối ngoại

    Khoa (trên cơ sở Bộ môn) đã có ký kết hợp tác về nghiên cứu và đào tạo với các cơ quan khoa học và ứng dụng hàng đầu của quốc gia, quốc tế để triển khai các hướng nghiên cứu như: Hợp tác với Viện Khoa học công nghệ xây dựng Việt Nam; Tổng Công ty CONICO để triển khai các hướng nghiên cứu về tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, các tiêu chuẩn công trình xanh; các công nghệ thiết kế hiện đại nhất về nhà cao tầng. Hợp tác với FACON và Shimizu (Nhật Bản) đào tạo và nghiên cứu về công nghệ – kỹ thuật các công trình ngầm, các công trình đặc biệt, các kỹ thuật chống xói lở đất và cấp thoát nước ngầm. Hợp tác với ĐH Công nghệ Melbourne, ĐH Birmingham nghiên cứu về tối ưu hóa và robotic, về chế tạo vật liệu mới composite. Hợp tác với Khoa Xây dựng ĐH Tổng hợp Melbourne (Úc) về các vật liệu đặc biệt chịu tải trọng nổ. Hợp tác với ĐH Tsukuba  (Nhật Bản) về dự báo mưa, nghiên cứu hiện tượng đảo nhiệt đô thị và dự báo các điều kiện thời tiết cực đoan ứng phó với biến đổi khí hậu. Hợp tác với Khoa Xây dựng và Kiến trúc ĐH Tokyo (Nhật Bản), Viện Công nghệ Tokyo (Nhật Bản),  ĐH Yonsei, ĐH Sejong (Hàn Quốc),… cũng như các đại học lớn của Việt Nam như Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, ĐH Giao thông, ĐH Thủy Lợi, Tổng cục khí tượng Thủy văn quốc gia để triển khai giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ – kỹ thuật xây dựng, giao thông và kỹ thuật hạ tầng.