Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh 2024: Theo Quy chế, Quy định về công tác tuyển sinh đại học hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường Đại học Công nghệ.

Trường Đại học Công nghệ tuyển sinh ngành mới Thiết kế công nghệp và Đồ họa