Liên hệ

Khoa Công Nghệ Xây dựng – Giao Thông
Phòng 408, 409, nhà E5, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Điện thoại: 84-24-3227-2837

Chủ nhiệm Khoa: GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
Email: ducnd@vnu.edu.vn