Giảng viên mời giảng: TS Phạm Nguyễn Hoàng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:     Phạm Nguyễn Hoàng                     Giới tính:  Nam

Ngày, tháng, năm sinh:    30/11/1987                    Nơi sinh:  Hải Phòng

Quê quán: Tiên Lãng, Hải Phòng                          Dân tộc:  Kinh

Học vị cao nhất:  Tiến sĩ                                        Năm, nước nhận học vị: 2014, CH Pháp

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Thủy Lợi

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại liên hệ: CQ:                        NR:                             , DĐ: 0979946567

E-mail: hoang.kcct@tlu.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học

Hệ đào tạo: Đại học; Nơi đào tạo: Trường đại học Xây dựng; Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Nước đào tạo: Việt Nam;

Năm tốt nghiệp: 2010

  1. Sau đại học

– Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Xây dựng; Năm hoàn thành: 2011; Nơi đào tạo: CH Pháp

– Bằng Tiến sĩ chuyên ngành:  Xây dựng; Năm hoàn thành: 2014; Nơi đào tạo: CH Pháp;

– Tên luận án: Nghiên cứu tính cơ nhiệt học của vật liệu bê tông nhựa ở nhiệt độ thấp

  1. Ngoại ngữ

Tiếng Anh ………………………….. Mức độ sử dụng: Tốt

Tiếng Pháp …………………………  Mức độ sử dụng: Tốt

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
2016- Nay Đại học Thủy Lợi Giảng viên

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Ứng dụng phương pháp không phá hủy để xác định mô đun đàn hồi của vật liệu 2020 Trường Chủ nhiệm
         
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Fatigue and Thermal Cracking of Hot and Warm Bituminous Mixtures with Different RAP Content 2020 MDPI
2 Anisotropic Behaviour of Bituminous Mixtures in Road Pavement Structures 2019 Journal of Testing and Evaluation – Q1
3 Reclaimed asphalt pavement and additives’ influence on 3D linear behaviour of warm mix asphalts 2015 Road Materials and Pavement Design – Q1
4 Analysis and modeling of 3D complex modulus tests on hot and warm bituminous mixtures 2014 Mechanics of Time-Dependent Materials –Q1
5 Properties of Warm Mix Asphalts with Reclaimed Asphalt Pavement 2013 CTAA,

Winnipeg, Canada

6 Tổng quan về dầm khoét lỗ trên bản bụng 2019 Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên Đại học Thủy Lợi
Posted in Cơ cấu tổ chức.