Giảng viên mời giảng: PGS Nguyễn Quang Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: Nguyễn Quang Minh
2. Năm sinh: 02/08/1976        3. Giới tính:  Nam
4. Nơi sinh:  Hà Nội

5. Nguyên Quán: Thanh Hóa

6. Địa chỉ liên hệ:

Căn 1221 Chung cư Riverside Garden, 349 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: NR………………………Mobile: 0902188094…………….Fax:………………………………………

Email: minhnq@nuce.edu.vn

7. Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS: 2019                   Nơi phong: Hà Nội

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Xây dựng

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện: Bộ môn Kiến trúc Dân dụng – Khoa Kiến trúc và Quy hoạch

Địa chỉ Cơ quan: P. 401/402 nhà A1, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02438697047 Fax:

Email: bm.ktdd@nuce.edu.vn

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học Đại học Xây dựng Kiến trúc Công trình 2000
Thạc sỹ Đại học Xây dựng Kiến trúc 2004
Tiến sỹ Đại học Bauhaus Weimar (Đức) Kiến trúc Sinh thái 2010
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữ Trình độ sử dụng Chứng chỉ
Tiếng Anh Tốt IELTS (Hội đồng Anh Hà Nội)
Tiếng Đức Tốt DHS (Khoa Ngôn ngữ Đức,  Đại học Kỹ thuật Dresden)
Tiếng Pháp Khá
12. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2000 – 2005 Kiến trúc sư Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị – Bộ Xây dựng 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2010 đến nay Giảng viên Bộ môn Kiến trúc Dân dụng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch – Trường Đại học Xây Dựng 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
13.  Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1] Giáo trình Lịch sử Kiến trúc Thế giới (02 tập)

Nhóm tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Trương Ngọc Lân, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Quang Minh, Đặng Liên Phương, NXB Xây dựng, 2006

Biên soạn Chương 12 (Kiến trúc Phương Tây Thế kỷ 19)
Biên soạn Chương 18 (Kiến trúc hậu Hiện đại)

[2] Giáo trình Lịch sử Nghệ thuật (02 tập)

Nhóm tác giả: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Nguyễn Đình Thi, Vũ Thị Ngọc Anh, Đỗ Trọng Chung, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Hồng Hương, Trương Ngọc Lân, Nguyễn Quang Minh, Đặng Liên Phương, NXB Xây dựng, 2007
Biên soạn Chương 21 (Nghệ thuật Địa hình và Nghệ thuật Đại chúng)

[3] Sách chuyên khảo Energy Sustainability in Built and Urban Environments

Nhóm tác giả: Emilia Motoasca, Avinash Kumar Agarwal, Hilde Breesch, Nguyễn Quang Minh và hơn 20 người khác, NXB Springer, 2018
Viết Chương 3: Achieving Energy Efficiency in Urban Residential Buildings in Vietnam: High-tech or Low-tech?

[4] Sách chuyên khảo Bridging the Gap – Towards a Better Integration of Masterplanned New Urban Areas and Urbanised Villages

Nhóm tác giả: Danielle Labbé, Gabriel Fauveaud, Francis Labelle-Giroux, Michael Leaf, Frédéric Morin-Gagnon, Doãn Thế Trung, Tạ Quỳnh Hoa, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Mạnh Trí và Trần Minh Tùng, NXB Thế Giới, 2019
Viết Chương 4: The four villages surrounding the KDTM of Van Quan / Bốn ngôi làng xung quanh KĐTM Văn Quán cùng 5 tác giả khác

[5] Sách chuyên khảo Lịch sử Kiến trúc Việt Nam từ thời Cổ đại đến năm 1945

Nhóm tác giả: Nguyễ n Quốc Thông, Tôn Đại, Nguyễn Quang Minh, Đỗ Thu Vân, NXB Thanh Niên, 2020

Viết Chương 1 (Kiến trúc Việt Nam thời Cổ đại)
Viết Chương 2 (Kiến trúc Việt Nam thời Phong kiến – Triều Lý đến nhà Tây Sơn)

[6] Sách chuyên khảo Cities and Regions of Asia-Transformation and Sustainable Development, Advances in 21st Century

Nhóm tác giả: Debnath Mookherjee, George Pomeroy, Lê Thị Thu Hương, Nguyễn Quang Minh và hơn 30 tác giả khác, NXB Springer, 2021
Viết Chương 16 (Is Linh Dam still a Livable New Town? And How To Make It Work Well Again?) cùng hai tác giả khác

14. Các công trình khoa học đã công bố       

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 6

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS: 4

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc: 25

14.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 6

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc: 0

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

A. BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ THUỘC DANH MỤC ISI/SCOPUS

2021 Quang Minh Nguyen: Exploring Social Dimensions of Achieving Energy Efficiency in Urban Housing Design – A Case Study from Hanoi (Vietnam)

International Journal of Sustainable Construction Engineering (accepted)

2017 An Thinh Nguyen, Luc Hen, Quang Minh Nguyen et al, Towards a Sustainable City of Tomorrow: A hybrid Markov–Cellular Automata Modelling for Urban Landscape Evolution in the city of Hanoi (Vietnam) during 1990– 2030.

Journal of Environment, Development and Sustainability (DOI 10.1007/s10668-017-0046-2)

B. BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ KHÔNG THUỘC DANH MỤC ISI/SCOPUS

2018 Quang Minh Nguyen, Private vs. State Housing – a Review from Hanoi

FuturArc Journal (Singapore) issue no. 62, pp. 72-76

2016 Quang Minh Nguyen & Thuc Hao Hoang: What is (and How to Achieve) Architecture of Happiness?

FuturArc Journal (Singapore) issue no. 51, pp. 37-39

2016 Quang Minh Nguyen & Thuc Hao Hoang: Perspektiven einer sozialen Architektur in Vietnam

ARCH+ Journal (Germany) issue no. 226, pp. 57-61

2016 Quang Minh Nguyen: Die sozioökonomische Entwicklung der Altstadt von Hanoi

ARCH+ Journal (Germany) issue no. 226, pp. 122-131

C. BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ THUỘC DANH MỤC SCOPUS

2021 Quang Minh Nguyen, Quang Dung Tran, Van Bao Nguyen, Thi Hang Vu & Viet Phuong Nguyen, Autonomy of Higher Education Institutions in the Context of Vietnam: A Full Set of Assessment Indicators as a Key Preparation for the Future Development of Universities. CDSD 2020 International Conference Proceedings, Springer (going to print)
2020 Quang Minh Nguyen: Studies on household water consumption and water saving solutions for four cities in the Red River delta (Hanoi, Hai Phong, Hai Duong and Nam Dinh). ICSCEA 2019 International Conference Proceedings, Springer Lecture Series in Civil Engineering, ISBN 978 9811 551437, pp. 185-199
2020 Quang Minh Nguyen, Quynh Hoa Ta, The Trung Doan, Manh Tri Nguyen, Tien Hau Phan, Ngoc Huyen Chu, Thi Thanh Hien Pham: Identifying and Assessing the Attractiveness of Public Spaces for the Youth as a Key Factor to Help Establish Social Sustainability – Case Studies from Hanoi. ICSCEA 2019 International Conference Proceedings, Springer Lecture Series in Civil Engineering, ISBN 978 9811 551437, pp. 159-173
2018 Quang Minh Nguyen, Quynh Hoa Ta, The Trung Doan, Manh Tri Nguyen & Minh Tung Tran: Van Quan New Town and its Socio-economic Impacts on Four Surrounding Villages – Towards a More Sustainable Future Development. CUTE 2018 International Conference Proceedings, IOP Earth and Environmental Science (United Kingdom). Vol. 143, DOI 10.1088/1755-1315/143/1/012072
2018 Quang Minh Nguyen: Establishing a Green-and-blue Network within an Existing Settlement in Central Hanoi towards Urban Ecologicalisation, CUTE 2018 International Conference Proceedings, IOP Earth and Environmental Science (United Kingdom). Vol. 143, DOI 10.1088/1755-1315/143/1/0120758
2016 Quang Minh Nguyen: Application of “Car-free City” and “City of Short Walks” to Living Quarters in Hanoi towards Sustainable Mobility and Logistics. Elsevier Procedia Engineering (Netherlands), Vol. 142, pp. 283-290. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816004070

D. BÀI BÁO KHOA HỌC TRÊN KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ KHÔNG THUỘC DANH MỤC SCOPUS

2013 Quang Minh Nguyen: Rain water use and the local rainwater system considered in the context of global climate change

Urban Safety for Mega-Cities in Asia (USMCA) Proceedings with University of Tokyo (Japan), pp. 1303-1312

2013 Quang Minh Nguyen: Apartment buildings in Hanoi: Re-thinking and re-designing for energy efficiency and sustainability

Sustainable Built Environment (SBE) Proceedings with Loughborough University and Queens Belfast University (United Kingdom), pp. 45-53

2013 Quang Minh Nguyen: Social sustainability and public responsibility in Vietnamese modern city development context with Hanoi as a case study

Sustainable Built Environment (SBE) Proceedings, Loughborough University and Queens Belfast University (United Kingdom), pp. 79-85

E. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NƯỚC XUẤT BẢN TIẾNG ANH THUỘC DANH MỤC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC CÔNG NHẬN

2018 Quang Minh Nguyen, Towards a Socially Sustainable City Concept in Vietnam – International Experience, Local Policy Making and Preparatory Steps

Journal of Science and Technology in Civil Engineering, National University of Civil Engineering, Vol. 12 No. 5, pp. 73-87

2018 David Martin Ruiz & Quang Minh Nguyen, Analysis of Spanish Social Housing Policies in the Last 16 years and Preliminary Notes on the Applicability of Similar Solutions to Ho Chi Minh City

Journal of Science and Technology in Civil Engineering, National University of Civil Engineering, Vol. 12 No. 3, pp. 62-73

2017 Quang Minh Nguyen, Quynh Hoa Ta & Thi My Hanh Phung, A Preliminary Study on the Current Situation of the Green Areas and Water Bodies in the Inner City of Hanoi

Journal of Science and Technology in Civil Engineering, National University of Civil Engineering, Vol. 11 No. 6, pp. 133-140

2017 Quang Minh Nguyen, The Trung Doan, Hoa Ta Quynh, Minh Tung Tran & Manh Tri Nguyen, A Preliminary Study on the Development of New Urban Areas in Hanoi over the Past Ten Years and Their Interactions with Surrounding Villages – A Review from Van Quan

Journal of Science and Technology in Civil Engineering, National University of Civil Engineering, Vol. 11 No. 6, pp. 217-223

17. Các đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia

17.1 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang chủ trì

Tên nhiệm vụ/Mã số Thời gian Cơ quản quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng nhiệm vụ
Đổi mới đào tạo đồ án kiến trúc tại Bộ môn Kiến trúc Dân dụng (áp dụng cho đồ án Biệt thự và đồ án Công trình thể thao) 2016 Trường Đại học Xây dựng Đã nghiệm thu
Bảo tồn nhà phố Pháp có giá trị trong Khu phố Cổ (Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội) 2017 Trường Đại học Xây dựng Đã nghiệm thu
Tổ chức không gian công cộng khu vực nội đô thành phố Hà Nội phục vụ cộng đồng và phát triển du lịch 2019 – 2021 Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội Đang thực hiện
Thiết lập hệ sinh thái phức hợp (sinh thái cảnh quan kết hợp sinh thái xã hội, nhân văn) trong các khu đô thị mới tại Hà Nội hướng tới mô hình khu đô thị mới đáng sống 2021 – 2022 Trường Đại học Xây dựng Đang thực hiện
17.2 Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã số Thời gian Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng nhiệm vụ
Xây dựng công trình Xanh ở Việt Nam 2012 – 2013 Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam Đã nghiệm thu
Sự hòa nhập giữa các khu đô thị mới và những làng xóm lân cận hướng tới phát triển bền vững 2016 – 2018 Dự án hợp tác giữa Đại học Montreal Canada và Đại học Xây dựng Đã hoàn thành
Không gian công cộng cho giới trẻ tại Hà Nội TRYSPACES 2018 – 2023 Dự án hợp tác giữa Đại học Montreal Canada và Đại học Xây dựng Đang thực hiện
Xây dựng bộ chỉ số đánh giá năng lực tự chủ và trách nhiệm giải trình xã hội của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 2019 – 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện
Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng nghề – Du lịch và Làng Di sản – Du lịch khu vực Đồng bằng sông Hồng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới 2019 – 2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đang thực hiện
Phát triển công trình hiệu quả năng lượng và vật liệu xây dựng bền vững trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam CAMaRSEC 2019 – 2022 Dự án hợp tác Đức – Việt Nam giữa các trường đại học và viện nghiên cứu – trường đào tạo nghề hai nước Đang thực hiện
19. Quá trình tham gia đào tạo SĐH

19.1 Số l­ượng tiến sĩ đã đào tạo: 2

19.2 Số l­ượng NCS đang h­ướng dẫn: 1

19.3 Số lư­ợng thạc sĩ đã đào tạo: 12

19.4 Thông tin chi tiết:

TT Họ tên nghiên cứu sinh Tên  luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) Vai trò hư­ớng dẫn Thời gian đào tạo Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)
01 Nguyễn Vinh Quang Conservation of the French colonial architectural heritage in Hanoi city: French colonial houses, now shophouses as a case study

thực hiện tại ĐHBK Milano (Ý)

Hướng dẫn phụ

(Hướng dẫn chính: GS. TS. Catherine Di Biase)

2016 – 2019 Đại học Phương Đông

171 Trung Kính – Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội)

02 Hoàng Anh Kiến trúc nhà ở xã hội tối thiểu tại Hà Nội
thực hiện tại Đại học Xây dựng
Hướng dẫn phụ
(Hướng dẫn chính: GS. TS. Doãn Minh Khôi)
2013 – 2020 Đại học Xây dựng

55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

anhh@nuce.edu.vn

03 Nguyễn Đức Vinh Sử dụng thích ứng các công trình công cộng giai đoạn 1976 – 1986 tại Hà Nội Hướng dẫn chính
(Hướng dẫn phụ: TS Nguyễn Việt Huy)
2020 – 2024 (đang hướng dẫn) Đại học Xây dựng

55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội)

vinhnd@nuce.edu.vn

  Họ tên thạc sĩ Tên luận văn của các thạc sĩ đã bảo vệ thành công) Vai trò  Thời gian đào tạo Cơ quan công tác của học viên, địa chỉ liên hệ (nếu có)
01 Nguyễn Trường Giang Mô hình công viên nghĩa trang vùng đồng bằng Bắc Bộ theo hướng sinh thái Hướng dẫn chính 06/2012-03/2013 Đại học Xây dựng

giangnt@nuce.edu.vn

02 Nguyễn Hoành Kiên Quy hoạch hệ thống chợ ở Hà Nội Hướng dẫn chính 06/2013-07/2014 hoanhkien@gmail.com
03 Nguyễn Ngọc Phan Tổ chức môi trường ở cho các khu ở mới quy mô lớn tại Hà Nội hướng tới phát triển đô thị bền vững Hướng dẫn chính 02/2014-07/2014 arch.nguyenphan@gmail.com
04 Bùi Ngọc Vinh Cải thiện không gian công cộng nhằm nâng cao môi trường sống cho các khu dân cư cũ của Hà Nội Hướng dẫn chính 02/2014-10/2014 vinharch@gmail.com
05 Nguyễn Đức Long Tổ chức không gian nhà ở thấp tầng kết hợp kinh doanh trong các khu đô thị mới phía Tây Hà Nội theo mô hình hiệu quả năng lượng Hướng dẫn chính 05/2014-10/2014 PVS Group Thái Bình

nguyenlong1188@gmail.com

06 Trần Sỹ Thụ Tổ chức không gian nhà ở mặt phố tại Hà Nội theo mô hình kiến trúc sinh thái (Áp dụng cho khu đô thị mới Văn Quán) Hướng dẫn chính 05/2014-10/2014 transythu1981@gmail.com
07 Nguyễn Duy Phong Tổ chức không gian nhà ở thấp tầng trong các khu đô thị thuộc vành đai xanh Hà Nội theo hướng kiến trúc sinh thái Hướng dẫn chính 02/2015-05/2016 phongkts1983@gmail.com
08 Trần Xuân Trường Kiến trúc nhà ở nhiệt đới Hướng dẫn chính 09/2015-05/2016 Văn phòng Cham Architects

luutran.310890@gmail.com

09 Tạ Phương Thảo Cải tạo các công viên văn hóa lịch sử của Hà Nội – Trường hợp nghiên cứu: công viên Gò Đống Đa Hướng dẫn chính 05/2016-09/2016 phuongthao.nuce@gmail.com
10 Võ Hoàng Đại Hiệp Quy hoạch ga đường sắt đô thị gần Đại học Quốc gia trong tổng thể giao thông khu vực Hướng dẫn chính 04/2017-11/2017 ongdia9x@gmail.com
11 Hoàng Văn Tú Ứng dụng nhiều hình thức vận tải công cộng sức chở lớn tại Hà Nội Hướng dẫn chính 04/2017-05/2018 hoangvantu.xd@gmail.com
12 Aliyasack Phengsengsay Các giải pháp tổ chức không gian nhà ở thấp tầng tại Viêng Chăn theo các tiêu chí công trình xanh Hướng dẫn chính 01/2018-05/2018 Đại học Quốc gia Lào

pexfc@yahoo.com

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KH&CN
    Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nư­ớc; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế; …

·      Là Hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam từ 2005;

·      Là Thành viên Ban Biên Tập Tạp chí Quy hoạch Đô thị – Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam;

·      Tham gia phản biện các bài báo khoa học cho Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Đại học Xây dựng), cho Hội thảo Quốc tế CDSD do Đại học Xây dựng khởi xướng, cho Hội thảo quốc tế ICSCEA của Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai, cho Hội thảo quốc tế CUTE của Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Posted in Cơ cấu tổ chức.