Giảng viên: ThS Ngô Đình Đạt

1. Họ và tên: NGÔ ĐÌNH ĐẠT
2. Năm sinh: 04/05/1995                                   3. Giới tính:  Nam
4. Nơi sinh: Hoàn Long – Yên Mỹ – Hưng Yên

5. Nguyên Quán: Hoàn Long – Yên Mỹ – Hưng Yên

6. Địa chỉ liên hệ:

Chấn Đông, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên

Điện thoại: NR………………………Mobile….0962342719…………….Fax:………………………………………

Email: ngodinhdat0405@gmail.com

7. Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS:………………………………….Nơi phong:……………………………………..

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện: Bộ môn Công Nghệ Xây dựng – Giao thông

Địa chỉ Cơ quan: Nhà E3, 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 02437547461……………………………………..Fax: 0243754760……………………………………..

Email:

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN Cơ kỹ thuật 2018
Thạc sĩ Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN Kỹ thuật hạ tầng 2020
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữ Trình độ sử dụng

(trung bình, khá, tốt)

Chứng chỉ

(ghi rõ tên chứng chỉ)

Tiếng Anh Khá Toeic 605
Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Từ 2020 đến nay Giảng viên Bộ môn Công Nghệ Xây dựng – Giao thông, Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Các công trình khoa học đã công bố      

Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 6

1.      Duc, N. D., Duc Tuan, N., Hong Cong, P., Dinh Dat, N., & Dinh Khoa, N. (2018). Geometrically nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable eccentrically stiffened functionally graded material cylindrical panels subjefced to thermal, mechanical, and blast loads. Journal of Sandwich Structures & Materials, 109963621876560.

2.      Dat, N. D., Khoa, N. D., Nguyen, P. D., & Duc, N. D. (2019). An analytical solution for nonlinear dynamic response and vibration of FGCNT reinforced nanocomposite elliptical cylindrical shells resting on elastic foundations. ZAMM – Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Mechanik.

3.      Dat, N. D., Anh, V. M., Quan, T. Q., Duc, P. T., & Duc, N. D. (2019). Nonlinear stability and optimization of thin nanocomposite multilayer organic solar cell using Bees Algorithm. Thin-Walled Structures, 106520.

4.      Dat, N. D., Quan, T. Q., & Duc, N. D. (2019). Nonlinear thermal vibration of carbon nanotube polymer composite elliptical cylindrical shells. International Journal of Mechanics and Materials in Design.

5.      Dat, N. D., Quan, T. Q., Mahesh, V., & Duc, N. D. (2020). Analytical solutions for nonlinear magneto-electro-elastic vibration of smart sandwich plate with carbon nanotube reinforced nanocomposite core in hygrothermal environment. International Journal of Mechanical Sciences, 105906.

6.      Dat, N. D., Quan, T. Q., Tran, P., Lam, P. T., & Duc, N. D. (2020). A first-principle study of nonlinear large amplitude vibration and global optimization of 3D penta-graphene plates based on the Bees Algorithm. Acta Mechanica.

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã số Thời gian Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng nhiệm vụ
Nghiên cứu ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của các kết cấu pin mặt trời nanocomposite nhiều lớp thế hệ mới 2019-2021 Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chưa nghiệm thu
Posted in Cơ cấu tổ chức.