Giảng viên: TS Dương Tuấn Mạnh

Lý Lịch Khoa Học

Trợ lý KHCN&HTPT

1. Họ và tên: Dương Tuấn Mạnh
2. Năm sinh: 1988                                           3. Giới tính: Nam
4. Nơi sinh: Bệnh viện phụ sản Tình Nam Định

5. Nguyên Quán: Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

6. Địa chỉ liên hệ: Nhà E3, Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: NR………….. Mobile: 0342371038               Fax:

Email: iam.mr.manh@gmail.com

7. Học hàm, học vị:

Năm được phong GS/PGS:………………………………….Nơi phong: ……………………………………..

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện: Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông

Địa chỉ Cơ quan: Phòng 710, nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437547461                                        Fax: 02437547460.

Email: uet@vnu.edu.vn

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Xây dựng dân dụng và công nghiệp 2011
Tiến sĩ Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Voronezh, Liên bang Nga Cơ học vật rắn biến dạng 2017
       
10. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn Bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo Thời gian đào tạo
Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Trường Đại học Giáo dục 22/12/2018 đến 17/03/2019
11. Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữ Trình độ sử dụng Chứng chỉ
Tiếng Nga Tốt C1
Tiếng Anh Khá B2
           
12. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

12/2017 đến nay Giảng viên ĐH Công nghệ, ĐHQGHN 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 13.  Sách, sách chuyên khảo, giáo trình (Tên tác giả; tên sách, giáo trình; NXB; năm xuất bản)

[1]………………………………………………………………………………………………

14. Các công trình khoa học đã công bố      

14.1. Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 07

14.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế không thuộc ISI/SCOPUS:

14.3. Số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nư­ớc:

14.4. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 02

14.5. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nư­ớc:

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1] Yu. A. Rossikhin, M. V. Shitikova, T. M. Duong (2015). “Analysis of the collision of two elastic spherical shells” Energy, Environment and Structural Engineering Series (ISSN: 2227-4359); Vol.42. – P. 107-111.

[2] Yu. A. Rossikhin, M. V. Shitikova, T. M. Duong (2016). “Modelling of the collision of two viscoelastic spherical shells” Mechanics of Time-Dependent Materials; Vol. 20, Issue 4. – P. 481-509, DOI: 10.1007/s11043-016-9308-x.

[3] Yu. A. Rossikhin, M. V. Shitikova, T. M. Duong (2016). “Normal impact of a viscoelastic spherical shell against a rigid plate” WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics; Vol. 11. – P. 125-128.

[4] Yu. A. Rossikhin, M. V. Shitikova, T. M. Duong (2016). “Modeling of the dynamic response of a viscoelastic plate by a viscoelastic spherical shell” Advanced Problems in Mechanics: XLIV International Summer School-Conference. – Saint-Petersburg : Institute of Problems of Mechanics RAS, P. 42.

[5] Yu. A. Rossikhin, M. V. Shitikova, T. M. Duong (2016). “Analysis of the impact of a viscoelastic spherical shell against a rigid plate” The 7th International Conference on Mathematical Models for Engineering Science MMES’16, Dubrovnik, Croatia, 28-30 September.

[6] Yu. A. Rossikhin, M. V. Shitikova, T. M. Duong (2017). “Comparative analysis of two problems of the impact interaction of rigid and viscoelastic spherical shells” International Journal of Mechanics; Vol. 11. – P. 6-11.

[7] Nguyen Dinh Duc, Seung-Eock Kim, Duong Tuan Manh, Pham Dinh Nguyen (2019). “Effect of eccentrically oblique stiffeners and temperature on the nonlinear static and dynamic response of S-FGM cylindrical panels” Thin-Walled Structure; Vol. 146, DOI: 10.1016/j.tws.2019.106438.

[8] Nguyen Dinh Duc, Seung-Eock Kim, Quan Tran Quoc, Duong Tuan Manh, Nguyen Huy Cuong (2019). “Nonlinear buckling of eccentrically stiffened nanocomposite cylindrical panels in thermal environments” Thin-Walled Structures; Vol. 146, DOI: 10.1016/j.tws.2019.106428.

[9] Duong Tuan Manh, Vu Thi Thuy Anh, Pham Dinh Nguyen, Nguyen Dinh Duc (2019). “Nonlinear post-buckling of CNTs reinforced sandwich-structured composite annular spherical shells” International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 20, DOI: 10.1142/S0219455420500182.

Posted in Cơ cấu tổ chức.