Giảng viên: ThS Vũ Minh Anh

Lý Lịch Khoa Học

Bí thư liên chi đoàn

1. Họ và tên: Vũ Minh Anh
2. Năm sinh: 1994                                            3. Giới tính: Nam
4. Nơi sinh: Thuỵ Dũng – Thái Thuỵ – Thái Bình

5. Nguyên Quán: Thuỵ Dũng – Thái Thuỵ – Thái Bình

6. Địa chỉ liên hệ: Số nhà 13 ngõ 24 Tổ đống hương – Quán Toan – Hồng Bàng – Hải Phòng

Điện thoại: NR………………………Mobile: 0378018755                  Fax: ……………………………..

Email: vuminhanhhp@gmail.com

7. Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Năm được phong GS/PGS:………………………………….Nơi phong: ……………………………………..

8. Cơ quan công tác:

Tên cơ quan: Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng TN, Bộ môn, Trung tâm, Khoa, Viện: Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông

Địa chỉ Cơ quan: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 02437547461…………………………………Fax: 02437547460………………………………………

Email: uet@vnu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN Cơ học Kỹ thuật 2017
Thạc sĩ Đại học Việt Nhật – ĐHQGHN Kỹ thuật hạ tầng 2019
Trình độ ngoại ngữ
Tên ngoại ngữ Trình độ sử dụng

(trung bình, khá, tốt)

Chứng chỉ

(ghi rõ tên chứng chỉ)

Tiếng Anh Tốt TOEIC 665
Các công trình khoa học đã công bố      

Số bài đăng trên các tạp chí quốc tế ISI/SCOPUS: 5

14.6. Liệt kê đầy đủ các công bố nêu trên từ tr­ước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất (tên tác giả, năm xuất bản, tên công trình, tên tạp chí, volume, trang số):

[1] Nguyen Dinh Khoa, Vu Minh Anh, Nguyen Dinh Duc. Nonlinear dynamic response and       vibration of functionally graded nanocomposite cylindrical panel reinforced by carbon nanotubes   in thermal environment. Journal of Sandwich Structure & Material, 1099636219847191.

[2]  Nguyen Dinh Duc, K Seung-Eock, Tran Quoc Quan, Dang Dinh Long, Vu Minh Anh (2018).  Nonlinear dynamic response and vibration of nanocomposite multilayer organic solar cell. Composite Structures 184, 1137-1144 (Elsevier, SCIE, IF=3.85).

[3] Pham Hong Cong, Vu Minh Anh, Nguyen Dinh Duc. Nonlinear dynamic response of eccentrically stiffened FGM plate using Reddy’s TSDT in thermal environment. Journal of Thermal Stresses 40(6), 704 – 732.

[4]  Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong, Ngo Duc Tuan, Phuong Tran, Vu Minh Anh, Vu Dinh Quang. Nonliear vibration and dynamic response of imperfect eccentrically stiffened shear deformable sandwich plate with functionally graded material in thermal enviroment. Journal of Sandwich Structures & Materials 18(4), 445-473.

[5]  Nguyen Dinh Duc, Pham Hong Cong, Vu Minh Anh, Vu Dinh Quang, Ngo Duc Tuan, Phuong Chan, Nguyen Hoa Thinh. Mechanical and thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded conical shell panels resting on elastic foundations and in thermal environment. Composite Structures 132, 597-609.

Nhiệm vụ KH&CN đã và đang tham gia với t­ư cách thành viên
Tên/ Mã số Thời gian Cơ quan quản lý nhiệm vụ, thuộc Ch­ương trình Tình trạng nhiệm vụ
Phân tích ổn định tĩnh và động lực học phi tuyến các kết cấu nano-composite nhiều lớp 2017-2019 Đại học Quốc Gia Hà Nội Đã nghiệm thu
Posted in Cơ cấu tổ chức.