Khoa Công nghệ Xây dựng - Giao thông

Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Các bài viết mới nhất

Giới thiệu bộ môn Công nghệ xây dựng giao thông

Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông Bộ môn Công nghệ Xây dựng – Giao thông (CNXD – GT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ, được thành lập ngày 28/03/2018 theo quyết định số 252/QĐ-ĐHCN trên cơ sở Phòng thí nghiệm Vật liệu linh kiện và kết cấu tiên […]

Thí nghiệm kéo thép xoắn

Thí nghiệm kéo thép xoắn đường kính 32mm được thực hiện tại phòng thí nghiệm kỹ thuật hạ tầng đại học Việt Nhật.

Chương Trình Đào Tạo Ngành CNKTXD

Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng + Tiếng Anh: Civil Engineering and Technology Mã số chuyên ngành đào tạo: 7510103 Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4.5 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: Ghi rõ […]

Chương Trình Đào Tạo Ngành CNKTGT

Một số thông tin về chương trình đào tạo Tên chuyên ngành đào tạo: + Tiếng Việt: Công nghệ Kỹ thuật Giao thông + Tiếng Anh:  Transportation Engineering and Technology Mã số chuyên ngành đào tạo: 7510104 Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư Thời gian đào tạo: 4.5 năm Tên văn bằng tốt nghiệp: Ghi […]

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành CNKTXD

Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng là đào tạo cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật, công nghệ quy hoạch, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng. Trên cơ sở đó, […]

Mục tiêu của chương trình đào tạo ngành CNKTGT

Mục tiêu tổng quan của chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông là đào tạo cho sinh viên kiến thức về kỹ thuật, công nghệ, thiết kế, thi công, vận hành và quản lý các công trình, dự án trong lĩnh vực giao thông,  cơ sở hạ tầng. Trên […]

Thông báo

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.