Giảng viên kiêm nhiệm: TS Trần Quốc Quân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: Trần Quốc Quân

Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1990            Quốc tịch: Việt Nam

Học hàm/ học vị cao nhất: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: – Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA

–    Viện nghiên cứu tiên tiến Phenikaa, Trường Đại học PHENIKAA

Địa chỉ: Đường Tố Hữu, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Email: quan.tranquoc@phenikaa-uni.edu.vn  Điện thoại: 0981472320

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
TT Thời gian Học vị Chuyên ngành Tên cơ sở đào tạo
1 2013-2018 Tiến sĩ Cơ Kỹ thuật Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN
2 2008-2013 KS Cơ học Kỹ thuật Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN
 1. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
TT Thời gian Đơn vị công tác Công việc đảm nhiệm
1 11/2015-12/2019 Bộ môn Công Nghệ Xây dựng – Giao thông, Trường Đại học Công Nghệ – ĐHQGHN Giảng viên
2 1/2020-nay Khoa Cơ khí – Cơ điện tử, Trường Đại học PHENIKAA Giảng viên
 1. NGOẠI NGỮ
Language Đọc Viết Nói
Tiếng Anh D D D
 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  • Hướng nghiên cứu chính

Ứng xử cơ học và tối ưu hóa các kết cấu làm từ vật liệu composite tiên tiến trên nền đàn hồi chịu tổng hợp các tải trọng khác nhau.

 • Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học
TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài trợ Thời gian thực hiện Vai trò
1 Phân tích ổn định phi tuyến kết cấu vỏ vật liệu chức năng FGM có hình dáng đặc biệt Quỹ phát triển KHCN -Đại học Quốc Gia Hà Nội 2014-2016 Thành viên
2 Nghiên cứu ổn định của các kết cấu composite FGM chịu các tải trọng đặc biệt Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2016-2018 Thành viên
3 Nghiên cứu ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của các kết cấu pin mặt trời nanocomposite nhiều lớp thế hệ mới Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2019-2021 Chủ nhiệm
 • Công bố ISI/Scopus
 1. Ngo Dinh Dat, Tran Quoc Quan, Phuong Tran, Pham Tien Lam, Nguyen Dinh Duc (2020). A first principle study of nonlinear large amplitude vibration and global optimization of 3D penta – graphene plates based on Bees Algorithm. Acta Mechanica, Accepted April 2020 (Springer, SCI, IF = 2.166).
 1. Nguyen Dinh Duc, Pham Tien Lam, Tran Quoc Quan, Pham Minh Quang, Nguyen Van Quyen (2020). Nonlinear post-buckling and vibration of 2D penta-graphene composite plates. Acta Mechanica, Vol. 231, pp. 539-559 (Springer, SCI, IF = 2.166).
 2. Tran Quoc Quan, Vu Minh Anh, Vinyas Mahesh, Nguyen Dinh Duc (2020). Vibration and nonlinear dynamic response of imperfect sandwich piezoelectric auxetic plate. Mechanics of Advanced Materials and Structures, https://doi.org/10.1080/15376494.2020.1752864 (Taylor Francis, SCI, IF=2.873).
 3. Nguyen Dinh Duc, K Seung-Eock, Tran Quoc Quan, Duong Tuan Manh, Nguyen Huy Cuong (2020). Nonlinear buckling of eccentrically stiffened nanocomposite cylindrical panels in thermal environments. Thin-Walled Structures, Vol. 146, 106428 (Elsevier, SCI, IF=3.488).
 4. Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc TuanPhuong Tran, Tran Quoc QuanNguyen Van Thanh (2019). Nonlinear dynamic response and vibration of imperfect eccentrically stiffened sandwich third-order shear deformable FGM cylindrical panels in thermal environments. Journal of Sandwich Structures & Materials, Vol. 21 (8), pp. 2816-2845 (SAGE, SCI, IF=5.015)
 5. Tran Quoc Quan, Nguyen Huy Cuong, Nguyen Dinh Duc (2019). Nonlinear buckling and post-buckling of eccentrically oblique stiffened sandwich functionally graded double curved shallow shells. Aerospace Science and Technology, Vol. 90, pp. 169-180 (Elsevier, SCI, IF=2.829)
 6. Do Quang Chan, Tran Quoc Quan, Seung-Eock Kim, Nguyen Dinh Duc (2019). Nonlinear dynamic response and vibration of shear deformable piezoelectric functionally graded truncated conical panel in thermal environments. European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 77, 103795 (Elsevier, SCI, IF = 2.88)
 7. Nguyen Dinh Duc, Homayoun Hadavinia, Tran Quoc Quan, Nguyen Dinh Khoa (2019). Free vibration and nonlinear dynamic response of imperfect nanocomposite FG-CNTRC double curved shallow shells in thermal environment. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol.75, pp.355-366 (Elsevier, SCI, IF = 2.88).
 8. Nguyen Dinh Duc, K Seung-Eock, Tran Quoc Quan, Dang Dinh Long, Vu Minh Anh (2018).  Nonlinear dynamic response and vibration of nanocomposite multilayer organic solar cell. Composite Structures 184, 1137-1144 (Elsevier, SCIE, IF=3.85).
 9. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Nguyen Dinh Khoa (2017). New approach to investigate nonlinear dynamic response and vibration of imperfect functionally graded carbon nanotube reinforced composite double curved shallow shells. Aerospace Science and Technology 71, 360-372.
 10. Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc Tuan, Phuong Tran, Tran Quoc Quan, Nguyen Van Thanh (2017). Nonlinear dynamic response and vibration of imperfect eccentrically stiffened sandwich third-order shear deformable FGM cylindrical panels in thermal environments. Accepted for publication. Journal of Sandwich Structures and Materials (SAGE, SCIE, IF=2.852).
 11. Tran Quoc Quan, Nguyen Dinh Duc (2017). Nonlinear thermal stability of eccentrically stiffened FGM double curved shallow shells. Thermal Stresses, Vol.40(2), pp.211-236, (Taylor & Francis, SCI, IF=1.169).
 12. Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc Tuan, Phuong Tran, Tran Quoc Quan (2017). Nonlinear   dynamic response and vibration of imperfect shear deformable functionally graded plates subjefced to blast and thermal loads.  J. Mechanics of Advanced Materials and Structures, Vol.24 (4), pp.318-329  (Taylor & Francis, SCIE, IF=1.0).
 13. Tran Quoc Quan, Nguyen Dinh Duc (2016).  Nonlinear vibration and dynamic response of shear deformable imperfect functionally graded double curved shallow shells resting on elastic foundations in thermal environments. J. Thermal Stresses, Vol 39 (4), pp.437-459 (Taylor & Francis, SCI, IF=1.169).
 14. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2015). Nonlinear dynamic analysis of imperfect FGM double curved thin shallow shells with temperature-dependent properties on elastic foundation. Journal of Vibration and Control, Vol.21 (7), pp.1340-1362 (SAGE, SCIE, IF=1.643).
 15. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Vu Dinh Luat (2015), Nonlinear dynamic analysis and vibration of shear deformable piezoelectric FGM double curved shallow shells under damping-thermo-electro-mechanical loads. Composite Structures, Vol. 125, pp 29-40 (Elsevier, SCIE, IF=3.85).
 16. Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc Tuan, Tran Quoc Quan, Nguyen Van Quyen, Tran Van Anh (2015). Nonlinear mechanical, thermal and thermo-mechanical postbuckling of imperfect eccentrically stiffened thin FGM cylindrical panels on elastic foundations. Thin-Walled Structures, Vol.96, pp.155-168.  (Elsevier, SCIE, IF=2.063).
 17. Nguyen Dinh Duc, Homayoun Hadavinia, Pham Van Thu, Tran Quoc Quan (2015). Vibration and nonlinear dynamic response of imperfect three-phase polymer nanocomposite panel resting on elastic foundations under hydrodynamic loads. J. Composite Structure, Vol.131, pp.229-237 (Elsevier, SCIE, IF=3.85).
 18. Tran Quoc Quan, Phuong Tran, Ngo Duc Tuan, Nguyen Dinh Duc (2015). Nonlinear dynamic analysis and vibration of shear deformable eccentrically stiffened S-FGM cylindrical panels with metal-ceramic-metal layers resting on elastic foundations. Composite Structures, Vol.126, pp. 16-33 (Elsevier, SCIE, IF=3.85).
 19. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2014). Transient responses of functionally graded double curved shallow shells with temperature-dependent material properties in thermal environment. European Journal of Mechanics – A/Solids, Vol.47, p101-123 (Elsevier, SCI, IF=2.453).
 20. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2014). Nonlinear response of imperfect eccentrically stiffened FGM cylindrical panels on elastic foundation subjefced to mechanical loads. European Journal of Mechanics – A/Solids. Vol.46, pp.60-71 (Elsevier, SCI, IF=2.453).
 21. Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2014). Nonlinear vibration of imperfect eccentrically stiffened functionally graded double curved shallow shells resting on elastic foundation using the first order shear deformation theory. International Journal of Mechanical of Sciences, Vol.80, pp.16-28 (Elsevier, SCI, IF=2.48).
 22. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2013). Nonlinear postbuckling of imperfect eccentrically stiffened P-FGM double curved thin shallow shells on elastic foundations in thermal environments. Composite Structures, Vol.106, Dec. 2013, pp. 590-600, (Elsevier, SCIE, IF=3.85).
 23. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2013). Nonlinear postbuckling of imperfect double curved thin FGM shallow shells on elastic foundations subjefced to mechanical loads. Mechanics of Composite Materials, Vol.49. N5, p.493-506 (Springer, SCIE, IF=0.729).
 24. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Do Nam (2013). Nonlinear stability analysis of imperfect three phase polymer composite plates. Mechanics of Composite Materials Vol.49, N4, p. 345-358 (Springer, SCIE, IF=0.729).
 25. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2012). Nonlinear stability analysis of double curved shallow FGM panel on elastic foundation in thermal environments. Mechanics of Composite Materials, Vol.48, N4, pp.435-448 (Springer, SCIE, IF=0.729).
 • Công bố quốc tế khác
 • Công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia

(Liệt kê các công bố trên các tạp chí khoa học quốc gia trong 5 năm gần nhất. Thứ tự liệt kê như của công bố ISI/Scopus)

 1. Trần Quốc Quân, Đào Huy Bích, Nguyễn Đình Đức (2015), Nonlinear analysis on flutter of functional graded cylindrical panels on elastic foundations using the Ilyushin nonlinear supersonic aerodynamic theory, VNU Journal of Science: Mathematics– Physics.
 2. Tran Quoc Quan, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc (2015), Research on flutter of double curved thin FGM shallow shells on elastic foundations using Ilyushin nonlinear supersonic aerodynamic theory. Proceedings of XII National Conference on Mechanics of Deformed Solid, Da Nang City, 6-7 August 2015, 1178-1185.
 3. Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc Tuan, Phuong Tran, Tran Quoc Quan, Nguyen Van Quyen (2015), Nonlinear dynamic response of imperfect FGM plates subjefced to blast load.  Proceedings of XII National Conference on Mechanics of Deformed Solid, Da Nang City, 6-7 August 2015, pp. 472-479.
 4. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2015),  Nonlinear dynamic analysis of imperfect eccentrically stiffened S-FGM thick circular cylindrical shells on elastic foundations and subjefced to mechanical loads. Proceedings of 16th Asia Pacific Vibration Conference (APVC16-2015). 24-26 Nov, 2015. Hanoi, Vietnam, pp.251-259.
 5. Nguyen Dinh Duc, Ngo Duc Tuan, Tran Quoc Quan (2015), Analytical approach for investigating the nonlinear dynamic response of imperfect shear deformable FGM cylindrical panel subjefced to blast loads. Proceedings of The Fourteenth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC14), HochiMinh City, 6-8 Jan, 2016, pp. 218-219. ISBN: 978-604-82-1684-9.
 6. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan, Pham Dinh Nguyen (2016), Nonlinear buckling and postbuckling of an eccentrically stiffened E-FGM circular cylindrical shells resting on elastic foundations in thermal environment. Proceedings of the Canada-Japan-Vietnam Workshop on Composites, Hochiminh City, Vietnam, 8-10 August, 2016.
 7. Nguyen Dinh Duc, Tran Quoc Quan (2016), Nonlinear dynamic response and vibration of imperfect eccentrically stiffened E-FGM double curved shallow shells in thermal environments. Proceeding of The Fourth International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 2016), Hanoi, 25-26 August, 2016, ISBN: 978-604-62-9730-8, pp.302-309.
 1. KINH NGHIỆM TRONG ĐÀO TẠO

Đào tạo Thạc sĩ

TT Tên sinh viên Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ Vai trò
1 Đỗ Thị Thu Hà Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc Gia Hà nội 2020 Hướng dẫn chính

 

Posted in Cơ cấu tổ chức and tagged , , , , .

Trả lời