Giảng viên kiêm nhiệm: PGS.TS Phạm Hoàng Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

PGS.TS Phạm Hoàng Anh

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Hoàng Anh                                Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04/10/1975                      Nơi sinh: Hà Nội     

Quê quán: Hoa Lư, Ninh Bình                              Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                         Năm, nước nhận học vị: 2007, Đức

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư          Năm bổ nhiệm: 2016

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên cao cấp

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phòng 608,  Nhà A1, Chung cư An Bình City, Tổ dân phố Hoàng 21, P. Cổ Nhuế, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội                       

Điện thoại liên hệ:  CQ:                  NR:              DĐ: 0982197510    

Email: anhpham.nuce@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: chính quy; Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng; Ngành học: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 1997;

  • Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Kết cấu xây dựng; Năm cấp bằng: 2001; Nơi đào tạo: Viện Công nghệ Châu Á (AIT), Băng-cốc, Thái Lan
  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kết cấu xây dựng; Năm cấp bằng: 2007; Nơi đào tạo: Đại học tổng hợp Bauhaus, Weimar, CHLB Đức;

Tên luận án: Chẩn đoán động học kết cấu dựa trên độ nhạy chọn lọc (Tiếng Anh: Dynamic system identification based on selective sensitivity)

3. Ngoại ngữ:1. Tiếng Anh 2. Tiếng ĐứcMức độ sử dụng: thành thạo Mức độ sử dụng: khá  

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

  1. Công tác giảng dạy
Thời gianNơi công tácCông việc đảm nhiệm
09/1997 đến 08/1999Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựngTập sự CBGD
09/1999 đến 04/2001Viện Công nghệ Châu Á, Băng-cốc, Thái lanHọc cao học
05/2001 đến 05/2002Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựngTập sự CBGD
05/2002 đến 03/2003Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựngGiảng viên: – Giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu, Phương pháp số trong cơ học kết cấu – Nghiên cứu khoa học
04/2003 đến 03/2007Trường đại học tổng hợp Bauhaus, Weimar, CHLB ĐứcNghiên cứu sinh
07/2007 đến 10/2009Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựngGiảng viên: – Giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu, Phương pháp số trong cơ học kết cấu – Giảng dạy cao học: Phương pháp phần tử hữu hạn – Nghiên cứu khoa học
11/2009 đến 07/2011Bộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựngPhó trưởng bộ môn – Giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu, Phương pháp số trong cơ học kết cấu – Giảng dạy cao học: Phương pháp phần tử hữu hạn – Nghiên cứu khoa học
10/2013 đến nayBộ môn Cơ học kết cấu, Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Trường Đại học Xây dựngGiảng viên: – Giảng dạy đại học: Cơ học kết cấu, Phương pháp số trong cơ học kết cấu, Động lực học công trình – Giảng dạy cao học: Tối ưu hóa kết cấu – Nghiên cứu khoa học

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TTTên đề tài nghiên cứuNăm bắt đầu/Năm hoàn thànhĐề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1Tối ưu hóa kết cấu trên cơ sở độ tin cậy2002/2004Bộ GD&ĐTThành viên
2Cải tiến phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên môn Cơ học kết cấu 12010/2010TrườngChủ nhiệm
3Xây dựng thuật toán và công cụ dùng trong phân tích mờ kết cấu công trình2014/2014Trường trọng điểmChủ nhiệm
4Xây dựng thuật toán tối ưu hóa kết cấu theo tiến hóa vi phân sử dụng so sánh lân cận2015/2015TrườngChủ nhiệm
5Một phương pháp xấp xỉ ứng dụng trong phân tích mờ kết cấu2016/2016TrườngChủ nhiệm
6Xác định lại độ cứng kết cấu hệ thanh sử dụng phương pháp cập nhật mô hình PTHH và thuật toán tiến hóa2018/2018TrườngThành viên
7Tối ưu dầm FGM bằng thuật toán tiến hóa vi phân2018/2018TrườngThành viên
8Phân tích tĩnh và dao động riêng của kết cấu FGM có các tham số về vật liệu và tỉ lệ thể tích l à các đại lượng mờ2018/2020Trường trọng điểmChủ nhiệm
9Tối ưu kết cấu thép theo ti êu chuẩn AISC-LRFD sử dụng phương pháp phân tích kết cấu phi tuyến phi đàn hồi2018/2020NAFOSTEDThành viên nghiên cứu chủ chốt
10Xác định lại độ cứng kết cấu hệ thanh có kể đến yếu tố ngẫu nhiên của số liệu đo2020/2020TrườngThành viên
11Tối ưu tấm composite lớp gia cường ống nano carbon2020/2020TrườngThành viên
12Phân tích dao động riêng mờ của kết cấu FGM có liên kết nửa cứng2020/2021Trường trọng điểmThành viên
13Phân tích phi tuyến kết cấu  thép với thông tin mờ2021/2022Trường trọng điểmChủ nhiệm
14Phân tích kết cấu mờ sử dụng thuật toán mờ dựa trên tối ưu Jaya2021/2022Trường trọng điểmThành viên
15Nghiên cứu  tối ưu kết cấu sử dụng thuật toán RAO2021/2022Trường trọng điểmThành viên
  • Các công trình khoa học đã công bố:

Bài báo ISI/Scopus:

TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1On model updating of existing structures utilizing measured dynamic responses2005Structure and Infrastructure Engineering, (SCIE, Q1)
2Discrete optimal sizing of truss using adaptive directional differential evolution2016Advances in Computational Design, (ESCI, Scopus, Q3)
3Truss optimization with frequency constraints using enhanced differential evolution based on adaptive directional mutation and nearest neighbor comparison2016Advances in Engineering Software, (SCIE, Q1)
4Optimisation of stiffeners for maximum fundamental frequency of cross-ply laminated cylindrical panels using social group optimisation and smeared stiffener method2017Thin-Walled Structures, (SCIE, Q1)
5Engineering optimization using an improved epsilon differential evolution with directional mutation and nearest neighbor comparison2018Lecture Notes in Mechanical Engineering, (Scopus, Q3)
6Optimal volume fraction of functionally graded beams with various shear deformation theories using social group optimization2018Lecture Notes in Mechanical Engineering, (Scopus, Q3)
7Optimal compensation of axial shortening in tall buildings by differential evolution2020Lecture Notes in Civil Engineering, (Scopus, Q4)
8Fuzzy static finite element analysis for functionally graded structures with semi-rigid connections2020Structures, (SCIE, Q1)
9Fuzzy finite element analysis for free vibration response of functionally graded semi-rigid frame structures2020Applied Mathematical Modelling, (SCIE, Q1)
10Nonlinear buckling and postbuckling of FG porous variable thickness toroidal shell segments surrounded by elastic foundation subjefced to compressive loads2020Aerospace Science and Technology, (SCIE, Q1)
11An efficient differential-evolution-based moving compensation optimization approach for controlling differential column shortening in tall buildings2021Expert Systems with Applications, (SCIE, Q1)
12Optimal design of functionally graded sandwich porous beams for maximum fundamental frequency using metaheuristics2021 acceptedLecture Notes in Mechanical Engineering, (Scopus, Q3)
13Fuzzy structural identification of bar-type structures using differential evolution2021 acceptedLecture Notes in Mechanical Engineering

Bài báo tạp chí quốc tế khác:

TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1Reduction of function evaluation in differential evolution using nearest neighbor comparison2015Vietnam Journal of Computer Science, (ACI)

Bài báo tạp chí trong nước:

TTTên công trìnhNăm công bốTên tạp chí
1Fuzzy analysis of laterally-loaded pile in layered soil2014Vietnam Journal of Mechanics
2Một cách tìm nghiệm giải tích bài toán dầm trên nền đàn hồi có điều kiện phức tạp2014Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
3Tính dầm trên nền winkler theo phương pháp chuyển vị2014Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
4Phân tích mờ kết cấu chịu tải trọng động sử dụng phương pháp mặt đáp ứng cải tiến và đánh giá an toàn2014Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
5A fuzzy finite element algorithm based on response surface method for free vibration analysis of structure2015Vietnam Journal of Mechanics
6Xác định thông số tối ưu của thiết bị chế ngự dao động nối hai kết cấu liền kề2016Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
7Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị2016Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
8Engineering optimization by constrained differential evolution with nearest neighbor comparison2016Vietnam Journal of Mechanics
9Truss sizing optimization using enhanced differential evolution with opposition-based mutation and nearest neighbor comparison2016Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE
10Tối ưu trọng lượng kết cấu dàn với biến thiết kế rời rạc bằng thuật giải thụ phấn hoa2016Kết cấu và công nghệ xây dựng
11An evolutionary-based optimization algorithm for truss sizing design2016Vietnam Journal of Mechanics
12A fast fuzzy finite element approach for laterally loaded pile in layered soils2018Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE
13Weight optimisation of functionally graded beams using modified differential evolution2019Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE
14Chẩn đoán độ cứng kết cấu hệ thanh bằng phương pháp cập nhật mô hình phần tử hữu hạn kết hợp thuật giải tiến hóa vi phân cải tiến2020Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
15Optimization of steel moment frames with panel-zone design using an adaptive differential evolution2020Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE
16Structural damage detection using hybrid deep learning algorithm2020Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE)-NUCE
17Bù vênh co ngắn trong thi công nhà cao tầng BTCT bằng phương pháp bù co di chuyển tối ưu2020Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD
18Một chương trình phân tích kết cấu mờ ứng dụng dựa trên xấp xỉ Taylor bậc nhất2020Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng (KHCNXD) – ĐHXD

Bài báo hội thảo:

TTTên công trìnhNăm công bốTên hội thảo
1An interaction control for seismic response of two parallel structures2002Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII
2Bayesian reliability updating using system identification based on selective sensitivity20049th ASCE Specialty Conference on Probabilistic Mechanics and Structural Reliability
3An Iterative Procedure for Model Updating Based on Selective Sensitivity2006III European Conference on Computational Mechanics
4Adaptive excitation for selective sensitivity-based structural identification200617th International Conference on the Application of Computer Science and Mathematics in Architecture and Civil Engineering
5On the application of selective sensitivity to structural identification utilizing measured dynamic responses20071st International Conference on Modern Design, Construction & Maintenance Of Structures
6Nghiệm giải tích rời rạc cho bài toán dầm trên nền đàn hồi Winkler2014Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học
7Fuzzy structural analysis using improved differential evolutionary optimization2014International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3)
8Numerical Aspects of a Time Integration Scheme for Dynamic Analysis of Structures2014International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3)
9Application of a time stepping scheme in analysis of nonlinear dynamics problems2015Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
10Solving engineering optimization problems by constrained differential evolution with nearest neighbor comparison2015Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII
11Solving inverse problem in structural health monitoring by differential evolution algorithm with nearest neighbor comparison method2016The 14th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-14)
12A Simplified Differential Evolution Algorithm for Discrete Optimal Sizing of Truss Structures2016The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-4)
13Automated Optimal Design of Truss Structures using Modified DE and SAP2000 Open Application Programming Interface (OAPI)2016The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA-4)
14Một kỹ thuật xấp xỉ ứng dụng trong phân tích mờ kết cấu2016Hội nghị KH&CN Trường Đại học Xây dựng lần thứ 17
15Tối ưu tỉ lệ thể tích vật liệu của dầm FGM với mục tiêu cực đại hóa tần số dao động riêng cơ bản2017Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X
16Phân tích tần số dao động riêng dầm FGM có tham số mờ2019Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ nệm 40 năm thành lập Viện Cơ học
Posted in Cơ cấu tổ chức.

Trả lời