Giảng viên: TS Vũ Thị Thùy Anh

ta

TS VŨ THỊ THÙY ANH

Trợ lý công tác Đào Tạo

vuanhthuy206@gmail.com

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: Vũ Thị Thùy Anh           Ngày sinh: 20/06/1986

Chức danh khoa học: NCS

Tên cơ quan công tác: Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: 84-4-37547978

Email: vuthuyanh206@gmail.com

2. Quá trình đào tạo

STT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị
1 09/2005- 07/2010 ĐH Bách khoa Saint – Petersburg (Liên bang Nga) Cơ học Kỹ thuật Cử nhân
2 09/2010- 07/2012 ĐH Bách khoa Saint – Petersburg (Liên bang Nga) Cơ học Kỹ thuật Thạc sỹ

3.Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

3.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi

Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ cầu làm bằng vật liệu composite FGM.

3.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

STT Tên công trình Tên tác giả Tên tạp chí/hội nghị/hội thảo (thống kê chi tiết số trang, ISSN, ISBN, DOI…) Năm
1. Nonlinear axisymmetric response of FGM shallow spherical shells on elastic foundations under uniform external pressure and temperature. Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong European Journal of Mechanics / A Solids. Vol. 45, pp. 80 – 89. 2014
2. Nonlinear buckling analysis of thin FGM annular spherical shells on elastic foundations under external pressure and thermal loads. Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc European Journal of Mechanics A/Solids, Vol.50, pp. 28-38. 2014
3. Nonlinear post-buckling of thin FGM annular spherical shells under mechanical loads and resting on elastic foundations. Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich Vietnam Journal of Mechanics ISSN: 0866 7136, Vol. 36, No 4, pp. 283 – 290. 2014
4. Nonlinear post-buckling analysis of thin Sigmoid FGM annular spherical shells surrounded on elastic foundations under uniform external pressure including temperature effects Vu Thi Thuy Anh, Dao Huy Bich, Nguyen Dinh Duc Proceeding of The Third International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3) 2014
5. Nonlinear response of axisymmetric shear deformable Sigmoid FGM shallow spherical shells resting on elastic foundations under external pressure Vu Van Dung, Vu Thi Thuy Anh, Nguyen Dinh Duc Proceeding of The Third International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 3) 2014
6. Nonlinear axisymmetric response of thin FGM shallow spherical shells with ceramic-metal-ceramic layers under uniform external pressure and temperature. Nguyen Dinh Duc, Vu Thi Thuy Anh Vietnam National University, Hanoi, Journal of science, Vol.29 ,No.2, 2013, pp. 1-15. 2013
7. Nonlinear stability of axisymmetric spherical shell with ceramic-metal-ceramic layers (S-FGM) and temperature-dependent properties on elastic foundation. Vu Thi Thuy Anh, Pham Hong Cong, Nguyen Dinh Duc National Conference on Mechanics of Deformed Solid, XI, Ho Chi Minh City, Nov. 2013. 2013
Posted in Cơ cấu tổ chức and tagged , , , , , .

Trả lời