GS Nguyễn Đình Đức nhận Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục trị giá 300 triệu đồng

Ngày 11/01/2023, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã trao Giải thưởng Nhà giáo của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN, Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục do Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tài trợ.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN và TS Ma Thị Châu – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ.

Trong số 10 nhà giáo được nhận Giải thưởng Nhà giáo của năm, ĐHQGHN đã tiến hành lựa chọn và trao Giải thưởng IMG – Vì sự nghiệp giáo dục cho 2 cá nhân (GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN giành giải Nhất trị giá 300 triệu đồng và TS Ma Thị Châu – Giảng viên Trường Đại học Công nghệ giành giải Nhì trị giá 100 triệu đồng).

Quy chế Giải thưởng Nhà giáo của năm và các giải thưởng về đổi mới giảng dạy tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo quyết định số 3645/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 làm cơ sở cho việc tổ chức xét chọn các danh hiệu và ghi nhận những đóng góp nổi bật của các nhà giáo đối với hoạt động giáo dục tại ĐHQGHN. Năm 2022, ĐHQGHN đã bình xét và lựa chọn được 10 nhà giáo đạt danh hiệu Nhà giáo ĐHQGHN của năm, bao gồm: (1) GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trưởng ban Đào tạo, ĐHQGHN; (2) GS.TS Nguyễn Ngọc Minh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; (3) PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; (4) PGS.TS Vũ Trọng Lưỡng – Trường Đại học Giáo dục; (5) PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Sơn – Trường Đại học Luật; (6) PGS.TS Nguyễn An Thịnh – Trường Đại học Kinh tế; (7) PGS.TS Lưu Quốc Đạt – Trường Đại học Kinh tế; (8) TS Nguyễn Đình Lâm – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; (9) TS Ma Thị Châu – Trường Đại học Công nghệ; (10) TS Chu Đình Tới – Trường Quốc tế.

Song Minh

Posted in Cơ cấu tổ chức.