MỨC ĐIỂM NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Trường Đại học Công nghệ thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào đại học chính quy năm 2018 của Nhà trường như sau:

Mã nhóm ngành Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Mức điểm nhận ĐKXT (theo thang điểm 30) Tổ hợp môn thi
CN1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin 20  

 

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Anh, Hóa (D07)

 

Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
Hệ thống thông tin
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
CN2  Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính 16
Kỹ thuật Robot
CN3 Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng
Vật lý kỹ thuật
CN4 Cơ kỹ thuật
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ
CN8 Khoa học Máy tính (CTĐT CLC theo TT23) 16 Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)

Toán, Anh, Hóa (Toán, Anh hệ số 2) (D07)

 

CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CTĐT CLC theo TT23)
Posted in Tin Tức, Tuyển sinh and tagged , .

Trả lời