Phóng vấn GS Nguyễn Đình Đức về đề án 89 đào tạo TS bằng ngân sách Nhà nước

Phóng vấn GS Nguyễn Đình Đức về đề án 89 đào tạo TS bằng ngân sách Nhà nước:

https://vnews.gov.vn/video/chinh-sach-va-cuoc-song-so-10-18579.htm

Posted in Tin Tức and tagged , , , , , , , .